VEIKLOS FILOSOFIJA:
Po manęs geriau, negu iki manęs

PASIEKIMŲ FILOSOFIJA

Tavo rezultatai: laimė, sveikata, pinigai, santykiai, bet kas – tiesioginė Tavo veiksmų pasekmė.

Veiksmas esamame momente – vienintėlė Tavo realybė ir veiksmingiausia pasiekimų formulė.

Pasipriešinimo pašalinimas – supratimas ir darymas to, kas yra Tavo ir kas kuria vertę kitiems.

GYVENIMO FILOSOFIJA:

Esi ne tai, ką tu galvoji – esi tai, ką tu darai. Sutarsi su savimi – sutarsi su likusiu pasauliu. Jaustis gyvu ir reikalingu – kurti santykį su aplinka.

VALENTINAS MARINIONOKAS

Pardavimų ir saviugdos treneris,
pardavėjas-praktikas, programų „Grizlio Metodas“ autorius. Verslininkystės-antreprenerystės magistras, sertifikuotas NLP praktikas.

22+ metų patirtis – praktiniuose B2B/ B2C pardavimuose.
12+ metų patirtis – suaugusiųjų mokyme.
2 apdovanojimai – metų pardavėjas.

10.000+ mokymų dalyvių
8.000+ mokymų valandų
12 autorinių mokymų

– Alytaus regione pasiekė mobiliojo ryšio paslaugų pardavimo rekordą.
– Nekomercinių automobilių segmente pasiekė naujų automobilių pardavimo rekordą.
– Žemaitijos regione sukūrė prekių gyvūnams parduotuvių tinklą.
– Latvijoje padėjo sėkmingai startuoti noriunoriunoriu.lt poilsio paslaugų portalui.
– 90 % patenkintų mokymų dalyvių – klientų atsiliepimai.

MOKYMŲ KRYPTYS:

– Pardavimai ir klientų aptarnavimas
– Bendravimo psichologija
– Asmeninė evoliucija

KODĖL „GRIZLIO METODAS“

KODĖL „GRIZLIO METODAS“

„Mano esminė vertybė veikloje: „PO manęs GERIAU, NEGU IKI manęs“. Mokymai – mano gyvenimas, aistra, būdas kurti vertę pasauliui. Man rūpi, kad po mano mokymų dalyviai išeitu su receptais, įgūdžiais ir idėjomis.
Per 22 metų praktiką ir 18 metų saviugdą – įsitikinau, kad tik maža dalis mokymų kuria aukštą vertę: trūksta praktikų, informacija dažnai fragmentinė arba perteklinė, vietoje praktinės sistemos siūlomas laikinas emocinis pagerėjimas.
Savo veiklą ir gyvenimą dedikavau pragmatiškiems sprendimams. Tonos knygų, terabaitai video-audio medžiagos, nuolatinė praktika, eksperimentai ir meistriškumo šlifavimas – yra išgrynintas ir susistemintas mano mokymų turinys. Patikimos veikiančios sistemos, leidžiančios siekti aukščiausių rezultatų – yra visų „Grizlio Metodo“ mokymų ašis.“

“KAS YRA GRIZLIO METODAS“

„Grizlis – unikali būtybė: pragmatiška, racionali, atsirenkanti naudingus praktikoje sprendimus. Pastabus visaėdis medžiotojas, pritaikantis savo mitybos įpročius prie bet kurios aplinkos. Apdovanotas įgūdžių kompleksu, leidžiančiu būti beveik neįveikiamu: greitai bėga ir plaukia, laipioja medžiais, gerai mato-girdi-užuodžia.“

Grizlio Metodas – tai mąstymo ir elgsenos filosofija, kurios pagrindą sudaro 3 kertiniai elementai:

Pragmatizmas – naudingumo principas: suprantama, greitai pritaikoma praktikoje, rezultatyvu;
• Adaptacija – prisitaikymas ir lankstumas pokyčiams: aplinkybėms, situacijoms, taisyklėms;
Holistika – kompleksiniai: veiksmai, sprendimai ir savybės – pralenkia stipriausius pavienius elementus.

© 2021 VISOS TEISES SAUGOMIS